W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Przeczytaj - Polityka Cookies
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.zamknij
Skontaktuj się!

Projekty

1 WPROWADZENIE

Niniejszy projekt techniczny dotyczy budowy ekranów akustycznych (zwanych dalej EA) typu LIADUR. Ten typ EA cechuje możliwość dowolnych kombinacji trzech podstawowych komponentów EA, które stanowią:

 • fundament
 • słup
 • panel akustyczny

Projekt techniczny opracowany został w oparciu o warunki montażu i jest zgodny z przepisami dotyczącymi produkcji betonowych paneli akustycznych, produkcji żelbetowych kielichów fundamentowych oraz produkcji żelbetowych słupów EA.

Parametry akustyczne EA są następujące:
 • a) prefabrykat LIADUR-niska fala:
  • izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych DLR > 45,0 dB
  • pochłanialność akustyczna DL = 8 dB
 • b) prefabrykat LIADUR-wysoka fala:
  • izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych DLR > 45,0 dB
  • pochłanialność akustyczna DL = 10 dB
 • c) prefabrykat LIADUR- równa powierzchnia:
  • izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych DLR > 45,0 dB
  • pochłanialność akustyczna DL = 4 8 dB (wg grubości warstwy pochłaniającej)

Pod względem izolacyjności akustycznej prefabrykaty klasyfikowane są jako Wysokiej jakości bariery dźwiękoizolacyjne, a pod względem pochłaniania dźwięków są sklasyfikowane jako wysoce dźwiękochłonne.

2 PRZEDMIOT PROJEKTU TECHNICZNEGO

Przedmiotem niniejszego projektu technicznego są:

 • Sposób instalacji EA
 • Transport, manipulacja oraz postępowanie przy montażu kielichów fundamentowych
 • Transport, manipulacja oraz postępowanie przy montażu słupów
 • Transport, manipulacja oraz postępowanie przy montażu paneli
 • Pozostałe prace powiązane z montażem EA

3 STOSOWANA TERMINOLOGIA I DEFINICJE

3.1 Fundament

Wiercona, prefabrykowana lub monolityczna belka przeznaczona do kotwienia w niej słupów nośnych. Wariant zależy od dostępnego układu, analizy strukturalnej oraz dokumentacji projektowej, które zależą od specyfiki miejsca kotwienia słupów oraz wysokości EA.

3.2 Słup

Prefabrykat żelbetowy, w kształcie litery H lub antykorozyjny profil stalowy, ewentualnie słup żelbetowy o przekroju prostokątnym z kotwami gwintującymi, służący do osadzenia paneli ekranu akustycznego oraz pełniący funkcję elementu nośnego ekranu.

3.3 Panel EA

Element ścienny pełniący funkcję bariery akustycznej. Panele dzielimy na:

 • pod względem funkcji
  • odbijające dźwięk (odbijające)
  • pochłaniające dźwięk (pochłaniające)
 • pod względem umiejscowienia w EA:
  • panele wykończeniowe
  • panele dźwiękochłonne
  • panele hybrydowe
  • panele wznoszące
  • panele ewakuacyjne

4 PODSTAWOWE WYMOGI TECHNOLOGICZNE

4.1 Przygotowanie budowy

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy wykonać następujące czynności:

 • dostarczyć dokumentację projektową zatwierdzoną przez inwestora
 • zagwarantować bezpieczeństwo transportu
 • wyznaczyć przebieg sieci wodociągowych, kanalizacyjnych itd.
 • opracować plan kontroli i testów budowy zgodnie z wymaganiami inwestora
 • zapewnić produkcję poszczególnych elementów budowy z wystarczającym wyprzedzeniem

4.2 Osprzęt i pracownicy

4.2.1 Osprzęt
 • sprzęt wiertniczy w przypadku montażu do odwiertów
 • UNC 750 do drobnych robót ziemnych
 • koparka w przypadku instalacji do belek o większych wymiarach
 • ciężarówka do wywozu ziemi
 • automix do transportu mieszanki betonowej
 • dźwig samojezdny min 4 t, optymalna ładowność 16 t
 • naczepa do transportu belek podwalinowych, słupów i paneli ekranów.
4.2.2 Pracownicy
 • kierownik budowy
 • majster
 • zespół roboczy w liczbie od 4 do 6 pracowników

4.3 Materiały budowlane

4.3.1 Betony monolityczne
 • beton do odwiertów
 • dobetonowanie głowic odwiertów po osadzeniu słupa
 • fundamenty
 • dobetonowanie fundamentu po osadzeniu słupa
 • czynności nietypowe (np.: podbetonowanie paneli wykończeniowych)

Stosowane mieszanki betonu:

 • dla odwiertów i belek podwalinowych: beton C 16/20-2a
 • dobetonowanie i czynności nietypowe: beton C 30/37-3b
4.3.2 Materiały do fundamentów>
 • stal R 10505 lub V 10425
4.3.3 Panele ekranu
4.3.3.1 Panele żelbetowe

Podstawowy podział prefabrykatów żelbetowych EA:

 • hybrydowy ekranowy lub wykończeniowy
 • akustyczny panel typu LIADUR przeznaczony do montażu na słupach żelbetowych lub stalowych (HEA, HEB 160 200)

Panel LIADUR produkowany jest w następujących wariantach:

 • niska fala (4 cm + 7 cm) pochłanialność akustyczna 8 dB
 • wysoka fala (4 cm + 9 cm) pochłanialność akustyczna 10 dB
 • równa powierzchnia = 6 15cm pochłanialność akustyczna 8 dB
 • dwustronnie pochłaniające z możliwością kombinacji powierzchni

Grubość płyty nośnej waha się w przedziale 110 140 mm w zależności od rodzaju panela.

Wszystkie rodzaje paneli mogą być barwione lub pokryte licowo kolorem w praktycznie dowolnym odcieniu.

4.3.4 Słupy nośne
4.3.4.1 Slupy stalowe

Jako słupy nośne wykorzystuje się stalowe profile walcowane HEA (HEB) 160 HEA (HEB) 200, które w przypadku ostrych kątów lub wyjątkowo wysokich ekranów mogą być dostosowane poprzez dospawanie kolejnych kołnierzy. Długość słupa zależy od wysokości EA oraz metody zamontowania do fundamentu. Maksymalna wysokość EA w przypadku modułu 4000 mm:

 • przy zastosowaniu HEA (HEB) 160: 5 m
 • przy zastosowaniu HEA (HEB) 200: 6 m

Słupy posiadają wierzchnią warstwę ochronną określoną przez inwestora (wymagania techniczno-jakościowe -19). Część słupa osadzona w fundamencie, do poziomu 100 mm pod powierzchnią fundamentu nie posiada warstwy ochronnej. W górnej części słupa znajduje się owalny otwór służący do manipulacji.

4.3.4.2 Słupy żelbetowe

Mowa o prefabrykacie żelbetowym w kształcie litery H. Długość słupa zależy od wysokości EA oraz sposobu osadzenia w fundamencie. Maksymalna wysokość EA to 6 m. Wymiary słupa oraz jego pozostałe parametry określone zostały w zasadach produkcyjnych dotyczących wyrobu słupów.

Słupy dostępne są w wariancie o gładkiej powierzchni lub o powierzchni dzielonej za pomocą matryc strukturalnych zgodnych z wymogami architektów i inwestorów. Słupy można pokryć kolorową farbą.

W razie montażu paneli przed słupami stosowane są słupy o przekroju prostokątnym, statycznie kalibrowane w zależności od poszczególnej sytuacji, z wbudowanymi kotwami śrubowymi mocującymi panele wykończeniowe i odbijające panele ekranowe.

Słupy przeznaczone dla EA kolejowych posiadają płytę przeznaczoną do uszynienia słupów.

4.3.5 Uszczelnienie
4.3.5.1 Uszczelnienie poziome

Ze względu na niedokładności produkcyjne przy montażu paneli dochodzi do powstania przestrzeni w miejscu styku paneli, które z punktu widzenia akustyki są niepożądane. Przestrzenie te nie są większe niż 2 mm. Aby zlikwidować te przestrzenie, w miejscu styku paneli używa się specjalne uszczelnienie (produkt firmy Promi), które wypełnia przestrzenie, lub cienkie paski geowłókniny.

4.3.5.2 Uszczelnienie pionowe

Aby uniknąć przemieszczania się panela i ewentualnego przedostania się hałasu przez szczelinę, w miejscu osadzenia panela należy zastosować uszczelnienie w stycznej szczelinie.

Jako uszczelnienie stosuje się kliny gumowe, które w celu zwiększenia skuteczności są dodatkowo wklejane w szczelinę. Alternatywnie można w celu uszczelnienia zastosować pusty profil gumowy lub profil PE o okrągłym przekroju 15 mm 35 mm, który mocuje się na całej długości szczeliny.

4.4 Warunki realizacji

ED LIADUR można budować praktycznie w każdych warunkach. Zasadniczo miejsca realizacji można podzielić następująco:

 • ze względu na rodzaj podłoża EA
  • standardowa podstawa ziemi nasypowej
  • gzyms ściany oporowej
 • ze względu na sposób montowania:
  • do odwiertu w ziemi
  • do odwiertu w betonie
  • do belek podwalinowych
 • ze względu na lokalizację:
  • na drodze szybkiego ruchu poza miastem
  • na drodze szybkiego ruchu w granicach miasta
  • wzdłuż linii kolejowej
  • w pobliżu źródła hałasu fabryk, lotnisk itp.

Wybór sposobu montowania, typu słupa oraz panela ekranowego jest określony przez konkretne wymogi inwestora. Na podstawie tych wymogów, na które wpływ mają wymagania inspektora BHP oraz architekta, należy opracować dokumentację projektową budowy. Taka DP określa przede wszystkim:

 • sposób montowania
 • wybór rodzaju słupów
 • powierzchnie słupów
 • wybór rodzaju paneli ekranowych pod względem akustycznym, architektonicznym i statycznym
 • wybór wykończenia powierzchni słupów i paneli, pod względem kształtu i koloru
 • uzgodnienie szczegółów, tj.:
  • otwory ewakuacyjne
  • drenaż wokół EA
  • roślinność
  • początek i koniec EA

Podczas projektowania EA, architekt musi mieć na względzie wymiary fabryczne paneli ekranowych, wymiary słupów oraz warianty uzgodnienia szczegółów podane w niniejszej ST.

Musi on również respektować wymagania techniczno-jakościowe określone przez inwestora dla projektowanej budowy.

5 TECHNOLOGIA WYKONANIA

5.1 Prace ziemne

Przed rozpoczęciem prac ziemnych, zgodnie z ST należy wyznaczyć oś kierunku EA. Następnie należy wyrównać wysokość terenu do głębokości oraz odległości według ST. Głębokość zalecana wynosi 200 mm. Następnie należy wyznaczyć osie fundamentu, w przypadku łuku należy wyznaczyć wielobok.

5.2 Fundamentowanie

5.2.1 Fundament wiercony do ziemi

Średnica i głębokość odwiertu zależy od wysokości EA, rodzaju wykorzystywanego słupa oraz charakteru gleby. Do odwiertu należy zamontować kosz zbrojeniowy oraz wybetonować (c16/20 2a) do poziomu około 700 mm pod ostateczną górną powierzchnię pala, gdzie następnie geodezyjnie wyznacza się środek słupa, wykonany odwiert oraz osadzony sworzeń montażowy. Następnie należy osadzić słupek, wyrównać go w pionie oraz jego zabetonować(c 30/37 3b) do ostatecznego poziomu.

Odwiert jest zazwyczaj zbrojony koszem zbrojeniowym spiralnym z prętów 8 mm, zbrojonym podłużnymi prętami 20mm. Spirala ma standardowy skok 300 mm, który w górnej części odwiertu, na odcinku ostatnich 80 cm poszerza się na 150 mm. Profile prętów są kierunkowe. Dokładna propozycja zbrojenia określona została w DP.

5.2.2 Fundament wiercony do konstrukcji

Średnica odwiertu zależy od wymiarów wykorzystanych słupów oraz produkowanych otwornic. Głębokość odwiertu i jego średnica określona została w dokumentacji projektowej według obliczeń statycznych. Po osadzeniu słupa następuje betonowanie. Głębokość odwiertu wynosi zazwyczaj 300 mm.

5.2.3 Belki podwalinowe

W niektórych przypadkach można zamontować słupy w belkach podwalinowych. Dotyczy to przede wszystkim miejsc, gdzie gleba nie jest odpowiednia do wykonania odwiertów lub miejsc niedostępnych dla osprzętu wiertniczego czy takich, gdzie uniemożliwia to rozmieszczenie sieci, co jest typowe w przypadku otoczenia linii kolejowych.

Minimalna wysokość belki to 70 cm. Mogą być one monolityczne lub prefabrykowane. Słupy zazwyczaj są montowane do kielichów o głębokości 550 mm. W wyjątkowych sytuacjach belki montowane są jeszcze przed betonowaniem. Wymiary belki, jej wzmocnienie oraz typ betonu określony został w DP. Belki zazwyczaj mają siatkę wyłącznie przy dolnej powierzchni, a zastosowany beton to C 30/37-3b.

5.2.4 Wytyczenie fundamentu

Wytyczenie powierzchni fundamentu jest bardzo istotne ze względu na modułowy charakter systemu. Wyjątkowo istotne jest dokładne wytyczenie fundamentu w przypadku odwiertów. Do częściowo zabetonowanego pala osadza się sworzeń w wyznaczonym geodezyjnie środku słupa. Każdy słupek posiada w dolnej części otwór służący do osadzenia na sworzniu pala.

5.2.5 Dopuszczalne odchylenia fundamentu EA
 • odległość osiowa środka fundamentu: +40 mm, -30 mm
 • kierunkowe odchylenie środka fundamentu: 30 mm
 • pokrycie zbrojenia: 10 mm
 • głębokość odwiertu: 100 mm
 • głębokość kielicha: 30 mm

5.3 Montowanie słupów nośnych

5.3.1 Słupy betonowe

Długość słupa określona została w DP. Jego kształt jest niezmienny dla każdej wysokości EA. Do wyboru pozostaje rodzaj powierzchni i kolor słupa. Dla różnych długości słupów zalecana jest inna metoda zbrojenia.

Modyfikacja powierzchni możliwa jest dzięki specjalnej matrycy strukturalnej umieszczanej w formie podczas betonowania słupów. Słupi wykonane są z betonu C 30/37-3b. Kolor słupa osiąga się poprzez natrysk (ewentualnie zabarwienie betonu). Stosowane są specjalne farby przeznaczone do betonu. W górnej części słupa znajduje się otwór do manipulacji. Wzdłuż torowisk Czeskich Kolei słupy są dodatkowo wyposażone w płyty przeznaczone do uszynienia EA.

5.3.2 Słupy stalowe

Wymiary słupa oraz jego typ podano w DP i określony został w oparciu o wybór paneli ekranowych oraz wysokość EA. Zasadniczo mowa jest o stalowych profilach walcowanych HEA (HEB) 160 oraz HEA (HEB) 200.

Słupy montowane są w pozycji pionowej. Do manipulacji ze słupem służy otwór w jego górnej części, przez który wkłada się hak żurawia.

Część dolna słupa osadzana jest w otworze fundamentu. Ta część powierzchni słupa nie jest zabezpieczona. Ochrona powierzchniowa zaczyna się na na wysokości 100 mm pod poziomem dobetonowania fundamentu. Ochronę powierzchniową określają wymagania inwestora oraz projekt. Standardowa struktura ochrony powierzchniowej słupa jest następująca:

 • wariant I (dla Kolei Czeskich):
  • piaskowanie Sa 2,5 wg ČSN ISO 8501
  • warstwa 2k-DP Zinkstaub 40 m
  • warstwa 2K-DB EG 60 m
  • warstwa 2k-DC lack 60 m
 • wariant II (dla Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad):
  • piaskowanie Sa 2,5 wg ČSN ISO 8501
  • metalizacja ZINAKOR 850 100 m
  • warstwa 2k-DP Zinkstaub 40 m
  • warstwa 2K-DB EG 40 m
  • warstwa 2k-DC lack 40 m
 • wariant III (wg ST Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pkt19)
  • piaskowanie Sa 2,5 wg ČSN ISO 8501
  • metalizacja Zn ogniowa - 80 m
  • warstwa 2k-DC lack - 60 m

Po osadzeniu słupa i zamontowaniu panela należy sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia ochrony powierzchniowej, a ewentualnie powstałe uszkodzenie naprawić.

5.3.3 Transport na plac budowy

Transport słupów przeprowadza się z wykorzystaniem środków transportu posiadających zabezpieczenie przed ich zsunięciem, przy czym należy przestrzegać postanowień normy ČSN 27 01 44 urządzenia dźwigowe, środki służące do wiązania, zawieszenia i podnoszenia ładunków.

5.3.4 Dopuszczalne odchylenia słupów EA
 • odległość osiowa słupów: +10 mm, -10 mm
 • odchylenie kierunkowe słupów: 10 mm
 • pionowość: 5 mm/1 m
 • wyrównanie kołnierza słupa z osią ściany: 5
 • wyrównanie pionowe głowicy słupów: 20 mm
 • ochrona powierzchniowa słupów: 20 % grubości każdej z warstw
 • kotwienie śruby: 5 mm

5.4 Osadzanie paneli ekranowych

5.4.1 Manipulacja z panelami

Przy manipulacji z żelbetowymi panelami akustycznymi oraz z panelami LIADUR wykorzystuje się wyłącznie systemy kotwiące Halfen lub Pfeifer. Przy manipulacji wykorzystuje się wyłącznie odpowiedniego rodzaju haki systemowe o odpowiednim udźwigu (zaczep, gwint itp.). Kotwy te znajdują się w górnej części panela, z wąskiej bocznej strony panela.

Montaż właściwy wykonuje się przy wykorzystaniu żurawia.

5.4.2 Montaż paneli betonowych

Przed osadzeniem paneli w miejscu budowy, zgodnie z wymaganiami, przeprowadza się ich wykończenie. Polega to na wyposażeniu paneli we wkład chłonny oraz warstwę farby.

Panele betonowe montowane są w przygotowanych słupach dopiero po osiągnięciu określonej w projekcie wytrzymałości betonu dobetonowania fundamentów, co zazwyczaj odpowiada 70% oczekiwanej wytrzymałości betonu. Panele układane są w oparciu o plan będący częścią DP.

Panele układane są zasadniczo w pozycji pionowej. wsuwane są od góry pomiędzy kołnierzami sąsiadujących słupów. Należy dopilnować, aby orientacja ścian paneli była zgodna z wymogami DP, tj. aby na przykład ściana o powierzchni dźwiękochłonnej nie została zamontowana odwrotnie itd. Bezpośrednio po montażu zdejmowane są kotwy do manipulacji.

Między panelami podczas montażu umieszcza się uszczelnienie poziome.

5.4.3 Przechowywanie paneli na placu budowy

Wskazane jest, aby panele ekranowe montowane były niezwłocznie po ich dostarczeniu na teren budowy, bezpośrednio z pojazdu. Jeżeli nie ma takiej możliwości, panele należy przechowywać tak, aby ich dźwiękochłonna warstwa nie uległa uszkodzeniu (wykorzystanie specjalnych stojaków).

5.4.4 Transport paneli ekranowych

Do transportu wykorzystuje się pojazdy odkryte. Panele układa się podłużnie w kierunku jazdy. Muszą być zabezpieczone na wypadek wzajemnego przesunięcia, jak i osunięcia się z pojazdu. Powszechnie stosuje się samochody ciężarowe z konstrukcją stalową w kształcie litery A, o którą w pionie oparte są panele. Podczas transportu należy przestrzegać postanowień norm ČSN 27 01 44 urządzenia dźwigowe, środki służące do wiązania, zawieszenia i podnoszenia ładunków oraz ČSN 72 30 80 wywóz, magazynowanie, obróbka i transport elementów betonowych.

5.4.5 Warianty kolorystyczne paneli ekranowych

Zabarwienie kolorystyczne elementów ściennych można na życzenie inwestora uzyskać poprzez barwienie mieszanki betonowej w procesie produkcji lub pokrycie farbą gotowego produktu.

W procesie barwienia mieszanki betonowej wykorzystuje się pigmenty BAYEFERROX firmy BAYER.

Do pokrycia farbą wykorzystuje sie specjalnie opracowane dla EA betonowe farby strukturalne ZENTRICRYL AC-S/LSW firmy MC Bauchemie w zakresie palety barw RAL.

5.4.6 Dopuszczalne odchylenia paneli EA
 • poziomość osadzenia paneli: 10 mm / 4 m
 • szerokość przestrzeni między panelami: max 2 mm
 • minimalne nałożenie kołnierza i końca panela: 40 mm
 • wysokość EA: 50 mm

5.5 Prace wykończeniowe

Na przygotowanym terenie, wg punktu 5.1 należy rozłożyć nietkaną geowłókninę, co zabezpieczy przed rozrostem roślinności oraz zanieczyszczeniem warstwy drenującej. Na rozłożoną geowłókninę po stronie zewnętrznej trzeba będzie dosypać żwir o granulacji 32-63mm. Warstwa ta pełni funkcję drenażu i pozwala na odprowadzanie wody z powierzchni jezdnej.

W razie potrzeby po stronie zewnętrznej można zasadzić roślinność.

W tym celu panele ekranowe są czasem wyposażone w siatkę drucianą, która umożliwi rozprzestrzenienie się pnączy roślin. Do zamocowania sieci drucianych wykorzystuje się otwory do manipulacji w betonowych panelach, które służą do wyjęcia panela z formy w czasie produkcji.

Na koniec przeprowadzone zostaną ewentualne naprawy uszkodzonych miejsc. Dotyczy to:

 • naprawy pokrycia słupów i paneli
 • naprawy ułamanych krawędzi paneli i betonowych słupów

6 TESTY I KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Czynności decydujące

 • wyznaczenie osi słupów
 • osadzenie słupów
 • wbetonowanie słupów
 • osadzenie paneli włącznie z uszczelnieniem

6.2 Plan kontrolno-testowy

Aby należycie udokumentować jakoś wykonania poszczególnych operacji, dla każdej budowy należy opracować plan kontrolno-testowy.

7 POWIĄZANE PRZEPISY I NORMY

 • ČSN EN 1794-1 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe - Wymagania pozaakustyczne, część 1: Właściwości mechaniczne i stateczność
 • ČSN EN 1794-2 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe - Wymagania pozaakustyczne, część 2: Ogólne bezpieczeństwo i wymagania ekologiczne
 • Techniczne wymagania jakościowe w budownictwie drogowym, punkt 18 beton konstrukcyjny, Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Republiki Czeskiej
 • Bariery przeciwhałasowe wzdłuż dróg- ST 104, Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Republiki Czeskiej
 • Techniczne Wymagania Jakościowe budowy Kolei Czeskich, punkt 16 Zabezpieczenia przeciwhałasowe, Koleje Czeskie, wydział komunikacji.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia Republiki Czechosłowackiej nr 13/1977 Dz.U. o ochronie zdrowia przed niekorzystnym wpływem hałasu i wibracji.
 • ČSN 72 01 44 urządzenia dźwigowe, środki służące do wiązania, zawieszenia i podnoszenia ładunków.
 • ČSN 72 30 80 wywóz, magazynowanie, obróbka i transport budowlanych elementów betonowych.
 • ČSN 73 02 20 Projektowanie dokładne obiektów budowlanych
 • ČSN 73 02 80 Kontrola dokładności wymiarów i kształtu elementów budowlanych
 • Kodeks pracy, ustawa nr 65/1965 Dz.U., określająca podstawowe wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy i urządzeń technicznych.
 • Rozporządzenie Czeskiego Urzędu Bezpieczeństwa Pracy nr 48/1982 Dz.U., określająca podstawowe wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy i urządzeń technicznych.
 • Rozporządzenie Czeskiego Urzędu Bezpieczeństwa Pracy nr 324/1990 Dz.U., o bezpieczeństwie pracy i urządzeń technicznych podczas prowadzenia prac budowlanych.
 • Przepisy produkcyjne dotyczące produkcji żelbetowych paneli akustycznych.
 • Przepisy produkcyjne dotyczące produkcji żelbetowych słupów i belek ekranów akustycznych

Po naciśnięciu tytułu rozwinie się pełna treść